Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne hoşgeldiniz!

Fakültemiz, Türkiye’de giderek daha fazla ihtiyaç duyulan ve ilgi gören, birbirinden farklı ancak birbirini destekleyen ve tamamlayan;
■ Çocuk Gelişimi
■ Hemşirelik
■ Spor Bilimleri

olmak üzere üç bölümü içermektedir.

Çağımızı karakterize eden en önemli husus, teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmelerdir. Bilişim ve iletişim teknolojileri öncülüğünde bilgi toplumuna dönüşme evresi yaşayan dünyamızda “bilgi” her kapının anahtarı olmuştur. Beşeri sermaye en kritik gelişme kaynağı olmuştur. Küreselleşme denen süreç uluslararası rekabet gücü kazanabilenin ayakta kalabileceği bir süreçtir. Bunun için de ülke kendi teknolojisini üretebilecek ve yenilikçilik yaratmada da yarış içinde olacaktır.

İşte biz bu bilinç ve donanımda öğrenciler yetiştirmek arzusundayız. Ayrıca topluma önderlik etme misyonumuzu da göz ardı etmiyor, bilimsel araştırmalar alanında da bilim dünyasına katkı verme gayreti içinde bulunuyoruz.

Trabzon’ un coğrafi konumunun arzettiği stratejik öneminin avantajını da kullanarak, alanımızda en iyiler arasına girmeyi hedefliyoruz. Çağdaş uygarlığa ulaşıp onu geçmek yol haritamızdır.

Amacımız

Fakültemizi; stratejik planı doğrultusunda, alanında ülkemizde ki en önemli kurum yapmak, sağlık politikalarının oluşturulmasında etkin ve saygın bir kurum haline getirmek ve işbirliklerimizle, alanında uluslar arası tanınan fakültelerden biri yapmak vazgeçilmez amacımızdır.

avrasya.Still043